prijava Ťetrtek, 18. julij 2024

 
6. ortneŇ°ki turnir v taroku
Vabimo vas na 6. ortneŇ°ki turnir v taroku, ki bo v gostilni Matjak v Ortneku
v soboto, 28.2.2015 ob 18. uri
 
Smu√®arski izlet na ViŇ°arje in TrbiŇĺ prestavljen zaradi slabega vremena na 24.1.2015
Vabimo vas, da se udeleŇĺite smu√®arskega izleta na ViŇ°arje in TrbiŇĺ v soboto, 24.1.2015.
 
9. poljanski turnir v taroku
Vabimo vas na 9. poljanski turni v koèo na Grmadi v soboto, 10.1.2015, ob 18. uri.
 
Smuèarski izlet v Bad Kleinkirchheim (Avstrija)
Smuèarski izlet se bo izvedel v soboto, 22.2.2014.
 
5. ortneŇ°ki turnir v taroku
Vabimo vas na tradicionalni 5. ortneŇ°ki turnir v taroku, ki bo v soboto, 11.1.2014, ob 18.uri.
 
Kmeèki praznik na Velikih Poljanah 2013
҆portno druŇ°tvo Velike Poljane vas soboto, 3. avgusta, ob 16. uri vabi na 9. Kme√®ki praznik na Velikih Poljanah. Za√®elo se bo s spretnostnim jahanjem in galopskimi konjskimi dirkami ter zaklju√®ilo z veselico z ansamblom Dejana Vunjaka in Brendijeve barabe.
 
Volilni redni ob√®ni zbor ҆D Velike Poljane
Obèni zbor bo v soboto, 30. marca 2013, ob 19. uri v gasilskem domu na Velikih Poljanah.
 
Smuèarski izlet v Gerlitzen
Smuèarski izlet v soboto, 9.3.2013, zaradi pogostih odpovedi zaradi bolezni in zaradi nestabilnega vremena odpade!
 
4. ortneŇ°ki turnir v taroku
Vabimo vas na tradicionalni ortneŇ°ki turnir v taroku, ki bo v soboto, 23.2.2013 ob 18.uri.
 
Smu√®arski izlet na smu√®iŇ°√®e ViŇ°arje in TrbiŇĺ
Smu√®arski izlet na ViŇ°arje in v TrbiŇĺ bo v petek, 8. februarja 2013
 
Volilni redni ob√®ni zbor ҆D Velike Poljane
 
Obèni zbor bo v soboto, 30. marca 2013, ob 19. uri v gasilskem domu na Velikih Poljanah.
 
 
҆portno druŇ°tvo Velike Poljane vabi vse √®lane in simpatizerje druŇ°tva, da se udeleŇĺijo rednega ob√®nega zbora, ki bo v soboto, 30. marca 2013, ob 19. uri v gasilskem domu na Velikih Poljanah.

DNEVNI RED:
1. Otvoritev in izvolitev organov obènega zbora
(delovno predsedstvo,verifikacijska komisija, volilna komisija in 2 overovitelja zapisnika)
2. Poro√®ilo predsednika druŇ°tva
3. Poroèilo referenta za mali nogomet
4. Poroèilo blagajnika
5. Poroèilo nadzornega odbora
6. Poroèilo verifikacijske komisije
7. Razprava na poroèila in potrditev poroèil
8. Volitve za predsednika in za upravni in nadzorni odbor ter za disciplinsko komisijo
9. Program dela druŇ°tva za leto 2013
10. Razno

Prosimo, da se ob√®nega zbora udeleŇĺite v √®im ve√®jem Ň°tevilu. √ąlanarina za leto 2013 znaŇ°a 7 EUR, isto kot lansko leto.
Ob√®ni zbor je sklep√®en, √®e je ob predvidenem za√®etku navzo√®ih najmanj polovica √®lanov druŇ°tva. √ąe ob predvidenem za√®etku ob√®ni zbor ni sklep√®en, se za√®etek odloŇĺi za 30 minut. Po preteku tega √®asa je ob√®ni zbor sklep√®en, √®e je prisotnih najmanj 10 √®lanov. Na zaklju√®ku bo druŇ°tvo poskrbelo za pogostitev.

Lepo vabljeni!